Objava rezultata - sredstva Lutrije BiH

Objava rezultata - sredstva Lutrije BiH

Objava rezultata – sredstva Lutrije BiH

Na prijedlog Ministarstva, Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjele prihoda ostvarenih na osnovu naknada za privređivanje igara na sreću za 2017. godinu na osnovu koje Ministarsvo objavljuje Listu korisnika ovih sredstava.

Listu korisnika možete pogledati ovdje - Rang lista korisnika - Lutrija 2017

Related Articles

Close