Održan sastanak o značaju primjene EU Akta o malom biznisu (SBA)

Održan sastanak o značaju primjene EU Akta o malom biznisu (SBA)

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i njene partnerske institucije Europska trening fondacija (ETF) i Europska Komisija (EK), u suradnji s Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta (FMRPO) danas, 9. 5. 2019. godine,  organizirali su sastanak s ciljem prezentacije rezultata implementacije EU Akta o malom biznisu (SBA) za protekli trogodišnji period na kojem su sudjelovali SBA mapirane institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U uvodnom dijelu sastanka  federalni ministar  Amir Zukić, ispred FMRPO je predstavio postojeću zakonsku regulativu ali i regulativu u fazi usvajanja u nadležnosti Ministarstva i istakao da su u sve ove dokumente inkorporirana SBA načela u dijelovima koja se odnose na primjenu EU Akta o malom biznisu. Također, ministar Zukić je rekao da je ova Vlada FBiH uložila dosta napora u gospodarsku reformu i prilagodbu instrumenata javne podrške potrebama poslodavaca, odnosno da je Vlada Federacije BIH prepoznala značaj primjene EU Akta o malom biznisu (SBA), posebno u kontekstu harmoniziranja MSP politika.

Marzena Kisielewska, šefica odjela za jugoistočnu Europu pri OECD je eleborirala aktivnosti vezane za provedenu procjenu, ukazala na značaj provedbe SBA procesa i opisala prateću metodologiju  procjene stanja politika (Indeks MSP politika) koja je razvijena s ciljem  kako bi se podržali kreatori politike u iskorištavanju punog potencijala malih i srednjih poduzeća kao pokretača stvaranja novih radnih mjesta i ekonomskog rasta.

Richard Masa, šef sektora operacija pri Delegaciji  EU u BiH je prezentirao specifične pokazatelje gospodarskog sektora u BiH i ukazao na neophodnost intenziviranja reformi na putu stvaranja konkurentnog okruženja za mala i srednja poduzeća u BiH i stvaranja jedinstvenog ekonomskog prostora.

Youssef Tadros, ispred  Evropske Komisije  je prezentirao cijeli set pratećih aktivnosti koje provode u kontekstu SBA, od analiza, preporuka, posebno u dijelu politika koji se odnosi na standarde i tehničke propise, do koordinacije s drugim EU pratećim aktivnostima. Prezentirao je cijeli set razvijenih instrumenata podrške za zemlje Zapadnog Balkana i iskazao spremnost te institucije za podršku iskazanim reformskim prioritetima.

Adis Fajić, federalni SBA koordinator, uz izraženo zadovoljstvo zbog sudjelovanja velikog broja pozvanih aktera, je prezentirao urađene težišne aktivnosti tokom procesa SBA izvještavanja i ukazao da je u okvirima BIH ovaj proces posebno bio zahtjevan za institucije u FBiH jer imamo veliki broj nadležnih mapiranih institucija kao i preklapanja u nadležnostima među institucijama. Federalni koordinator je  je naveo da korištenjem i prilagodbom Akta o malom biznisu kao zajedničke metodološke osnove za harmoniziranje okvira politika za MSP, obuhvaćanjem svih faza razvoja politika (planiranje, implementacija, M&E, revizija) i olakšavanjem interakcije ključnih aktera, možemo ostvariti cilj a to ja da ubrzamo ekonomsku integraciju sa EU u oblasti okvira za podršku MSP sektoru.

Na sastanku su predstavljeni ključni nalazi Indeksa MSP politika, specifično po svim područjima politika (SBA dimenzijama) i u tom kontekstu razmotren je put ka unaprjeđenju poslovnog okruženja u BiH, posebno za mala i srednja poduzeća. Učesnici (predstavnici mreže institucija u Federaciji BiH koji su uključeni u proces implementacije EU Akta o malom biznisu) su bili u prilici  iznijeti svoje stavove  o ključnim nalazima i načinima napretka izvještaja, kao i da razmjene informacije o prioritetima reforme za dalje poboljšanje poslovnog okruženja za MSP, odnosno prilagodbe same SBA procjene.

U tematskom dijelu sastanaka predstavnici OECD-a i ETF su prezentirali rezultate provedene procjene stanja MSP politika i ostvarenog napretka iz ugla Bosne  i Hercegovine po svim SBA dimenzijama politika. U tom kontekstu prezentirana su područja politika ostvarenog napretka, evidentirana ograničenja za razvoj politika i definirani pravci budućih poboljšanja za sva područja politika kako bi se povećala konkurentnost MSP-a.

Rezultati provedene procjene pokazuju da u usporedbi s posljednjom procjenom, okruženje u BiH napredovalo je u devet područja politike, dok u tri područja politika imamo stagnaciju. Najveća poboljšanja zabilježena su u područjima poduzetničkog učenja i ženskog poduzetništva (dimenzija 1) te uslugama podrške za MSP-a (dimenzija 5a). Iako je ostvaren napredak u približavanju svoje politike načelima SBA u svim područjima politika BiH ima ocjenu ispod prosjeka za Zapadni Balkan.

Related Articles

Close