Poziv za javne konzultacije-Strategija razvoja malog gospodarstva FBiH

Poziv za javne konzultacije-Strategija razvoja malog gospodarstva FBiH

Poziv za javne konzultacije-Strategija razvoja malog gospodarstva FBiH

Poziv za sudjelovanje u javnim konzultacijama o Nacrtu Strateške platforme Strategije razvoja malog gospodarstva Federacije BiH za period 2022.-2027. godine.

Nacrt Strateške platforme Strategije razvoja malog gospodarstva FBiH za period 2022.-2027. godina usvojen je od strane Radnog tijela za izradu Strategije razvoja malog gospodarstva FBiH čime su stvoreni uvjeti za početak procesa javnih konzultacija. Strateška platforma predstavlja dio prve faze u procesu izrade Strategije razvoja malog gospodarstva FBiH kao ključnog sektorskog strateškog dokumenta kojim se usmjerava dalji razvoj malog gospodarstva Federacije BiH uz definiranje javnih politika kojima se planiraju ostvariti utvrđeni strateški ciljevi razvoja navedene oblasti.

Strateška platforma sadrži detaljan prikaz stanja malog gospodarstva Federacije BiH kao i analize SBA dimenzija - (Small Busines s Act SBA) za Europu (2008) kao dokumenta koji uspostavlja sveobuhvatni okvir politika podrške malim i srednjim poduzećima (MSP) koje države članice, kandidati i potencijalni kandidati za članstvo trebaju donositi i razvijati kako bi se pospješio rast i razvoj MSP, jačala ekonomija i povećavala zapošljavanje. Strateška platforma sadrži i SWOT analizu, strateške razvojne pravce, strateške ciljeve kao i prijedloge vizija razvoja malog gospodarstva.

U okviru strateške platforme definirana su tri strateška cilja kako slijedi:

  • Strateški cilj 1. Konkurentna mala gospodarstva osnovana na inovacijama, digitalizaciji i zelenoj cirkularnoj ekonomiji
  • Strateški cilj 2. Razvoj poslovnog okruženja i unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture
  • Strateški cilj 3. Internacionalizacija malog gospodarstva u regionalnim i globalnim lancima vrijednosti

Pozivaju se svi zainteresirani subjekti malog gospodarstva, relevantni akteri i pojedinci da sudjeluju u procesu javnih konzultacija na nacrt Strateške platforme Strategije razvoja malog gospodarstva Federacije BiH za period 2022.-2027. godine

Nacrt Strateške platforme moguće je pogledati ovdje Strategija razvoja malog gospodarstva FBiH 2022 2027 Strateška platforma. Komentare i sugestije na nacrt Strateške platforme moguće je dostaviti i popunjavanjem Obrazac za dostavljanje prijedloga izmjena i dopune Strateške platforme i dostavljanjem na e-mail adresu jozo.bejic@fmrpo.gov.ba najkasnije do 26. 11. 2022. godine.

Strategija razvoja malog gospodarstva Federacije BiH za period 2022.-2027. godina izrađuje se u okviru projekta SBA u BiH2EU (Projekat). Projekat provodi Agencija za razvoj preduzeća – Eda, Banja Luka, a financiran je od strane Švedske, posredstvom Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju - SIDA.

Related Articles

Close