Regionalna saradnja i potpisivanje partnerskih ugovora sa Caritas Švajcarska

Regionalna saradnja i potpisivanje partnerskih ugovora sa Caritas Švajcarska

Regionalna saradnja i potpisivanje partnerskih ugovora sa Caritas Švajcarska

Predstavnici ministarstva su prisustvovali prezentaciji projekata i potpisivanju ugovora u sklopu implementacije RAST "Promocija inkluzivnog razvoja kroz sistemsku tranziciju".
Uz pozdravne i uvodne riječi Daniela Bronkala, direktora Caritas Švajcarska za BiH, potpisani su partnerski ugovori sa predstavnicima gradova Mostara, Konjica, Stoca, Trebinja, te opština Jablanica, Prozor-Rama i Ljubinje.
Projekti obuhvataju integraciju osoba sa poteškoćama u razvoju na tržište rada, uspostava osnovne poslovne infrastrukture, implementacija ekološki prihvatljivog oblika turizma, valorizacija arheoloških lokaliteta i uspostavljanje kontrole pružanja turističkih usluga.

Related Articles

Close