JAVNI NATJEČAJ – kreditni poticaji za razvoj u 2015.

JAVNI NATJEČAJ – kreditni poticaji za razvoj u 2015.

JAVNI NATJEČAJ – kreditni poticaji za razvoj u 2015.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je Javni natječaj za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“.

Prijavite se na natječaj - preuzmite dokumentaciju >>

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava s ciljem pružanja financijske potpore subjektima malog gospodarstva za produktivnije poslovanje i rast gospodarskih aktivnosti, a neophodna su im dodatna ulaganja u stalna sredstva. Dodatna ulaganja omogućit će pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanja usluga, veće iskorištenje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja subjekata malog gospodarstva, prevazilaženje negativnih učinaka gospodarske krize, novo zapošljavanje i povećanje izvoza.

kreditni-poticaji2

Kreditna sredstva će se plasirati putem Banke, s rokom povrata sredstava na račun Banke do sedam godina, grace periodom do dvije godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 1,5%.
Minimalan iznos kredita po korisniku može iznositi 20.000 KM, a maksimalan iznos kredita određen je u ovisnosti od broja zaposlenih osoba u subjektu malog gospodarstva i to na sljedeći način:
- do 200.000 KM za subjekte malog gospodarstva koji imaju od 2 do 9 zaposlenih,
- do 300.000 KM za subjekte malog gospodarstva koji imaju od 10 do 49 zaposlenih,
- do 400.000 KM za subjekte malog gospodarstva koji imaju od 50 do 249 zaposlenih.
Odobrena kreditna sredstva mogu se koristiti najmanje u 70%-nom iznosu za financiranje stalnih sredstava, a najviše do 30% odobrenih kreditnih sredstava subjekti malog gospodarstva moći će koristiti za nabavku repromaterijala/sirovina.
Odobrena kreditna sredstva koristit će se na osnovu dostavljene dokumentacije u skladu s odobrenom namjenom, direktnim plaćanjem s transakcijskog računa korisnika kreditnih sredstava otvorenog u Banci na transakcijske račune dobavljača korisnika kreditnih sredstava.
Korisnici kreditnih sredstava susubjekti malog gospodarstva sukladno članku 4. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 19/06 i 25/09) čije je sjedište na području Federacije BiH, koji posluju najmanje godinu dana te imaju minimalno 2 zaposlenika na neodređeno vrijeme, a nalaze se u većinskom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine.
Kriteriji za utvrđivanje rang liste potencijalnih korisnika kredita su:
- vrsta djelatnosti;
- namjena utroška sredstava;
- povećanje zaposlenosti;
- izvori-način financiranja;
- broj zaposlenih;
- orijentiranost izvozu;
- ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti);
- dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.
Ministarstvo će pismenim putem obavijestiti svakog podnositelja zahtjeva za dodjelu kredita o utvrđenoj rang listi potencijalnih korisnika kredita, sa uputom o daljnjim radnjama koje treba poduzeti u vezi s podnesenim zahtjevom.
Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objavljivanja ovog javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH“, odnosno do 18.09. 2015. godine.
Prijave primljene nakon isteka roka neće biti razmatrane.
Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/449-613, 036/449-128, 036/449-608 i 036/449-140 u vremenu od 10-14 sati kao i na internetskoj stranici ministarstva www.fmrpo.gov.ba.

Related Articles

Close