OBAVIJEST ZA GRADSKE/OPĆINSKE SLUŽBE ZA OBRTE

OBAVIJEST ZA GRADSKE/OPĆINSKE SLUŽBE ZA OBRTE

OBAVIJEST ZA GRADSKE/OPĆINSKE SLUŽBE ZA OBRTE

  • Obavještavamo sve nadležne općinske/gradske organe nadležne za oblast obrtništva da su, sukladno članku 82. stav (2) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“: 75/21), ukoliko to već ranije nisu uradile, dužne do 1. 10. 2022. godine, po službenoj dužnosti obavijestiti obrtnike i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti o obavezi usklađivanja poslovanja s ovim zakonom, te eventualno potrebnoj dokumentaciji za usklađivanje;
  • Već navedeni nadležni organi su dužni predmetno obavještenje izvršiti putem javnoga poziva, sredstava informiranja ili na drugi način;
  • Imajući u vidu da je usklađivanje poslovanja obavezno, nadležni organi su dužni da do 31. 12. 2022.godine, nakon što obavijeste obrtnike i osobe koje obavljaju srodnu djelatnost, izvrše potrebno usklađivanje poslovanje;
  • Instrukcija za postupanje nadležnim organima za oblast obrta, donesena na temelju najčešće postavljenih pitanja, s ciljem unificiranja postupka usklađivanja i donošenja rješenja, bit će objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva.

Related Articles

Close