POZIV NA JAVNE KONZULTACIJE-STRATEGIJA RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA FBiH

POZIV NA JAVNE KONZULTACIJE-STRATEGIJA RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA FBiH

POZIV NA JAVNE KONZULTACIJE-STRATEGIJA RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA FBiH

Donošenjem Odluke o izradi Strategije razvoja malog gospodarstva Federacije Bosne i Hercegovine za period  2022.-2027.  Vlada Federacije BiH je u 2022. godini pokrenula proces izrade ove sektorske Strategije koja treba definirati politike razvoja sektora malog gospodarstva, strateške ciljeve i prioritete s prijedlogom mjera i aktivnosti koje će doprinijeti ostvarenju razvojnih ciljeva.

Nositelj izrade Strategije razvoja malog gospodarstva FBiH je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, dok je zasebno Radno tijelo zaduženo za izradu Strategije.  Sudionici u procesu izrade su nadležne institucije Federacije, županije i jedinice lokalne samouprave, predstavnici poduzetnika i obrtnika, te socio-ekonomski partneri čije sudjelovanje se osigurava kroz pet tematskih grupa koje čine predstavnici županijskih vlada, odnosno resornih ministarstava u čijim nadležnostima su poslovi vezani za razvoj malog gospodarstva, predstavnici Gospodarske komore FBiH, Obrtničke komore FBiH, udruženja poslodavaca, relevantnih javnih institucija, nevladinog sektora, akademska zajednica i dr.

Kroz intenzivan rad u proteklom periodu, izrađen je nacrt Strategije razvoja malog gospodarstva FBiH za period 2022.-2027. usvojen je od strane Radnog tijela za izradu Strategije razvoja malog gospodarstva FBiH čime su stvoreni uvjeti za početak procesa javnih konzultacija.

Ostvarenje razvojne vizije malog gospodarstva Federacije BiH realizirat će se kroz tri strateška cilja:

  1. Konkurentno malo gospodarstvo temeljeno na digitalizaciji i zelenoj ekonomiji
  2. Razvoj poslovnog okruženja i unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture
  3. Inovacije i internacionalizacija malog gospodarstva

Pozivaju se svi zainteresirani subjekti malog gospodarstva, relevantni akteri i pojedinci da sudjeluju u procesu javnih konzultacija na nacrt Strategije razvoja malog gospodarstva Federacije BiH za period 2022.-2027. godine.

Nacrt Strategije razvoja malog gospodarstva FBiH moguće je pogledati na linkovima ispod teksta. Komentare i sugestije na nacrt Strategije moguće je dostaviti i popunjavanjem Obrasca za dostavljanje prijedloga izmjena i dopune Strategije razvoja malog gospodarstva i dostavljanjem na e-mail adresu jozo.bejic@fmrpo.gov.ba najkasnije do 28. 12. 2022. godine.

Strategija razvoja malog gospodarstva Federacije BiH za period 2022.-2027. godina se izrađuje uz podršku projekta SBA u BiH2EU (Projekt). Projekt provodi Agencija za razvoj poduzeća – Eda, u suradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a financira ga Vlada Švedske.

Related Articles

Close