Rezultati natječaja - Igre na sreću

Rezultati natječaja - Igre na sreću

Rezultati natječaja – Igre na sreću

Na prijedlog Ministarstva, Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjele prihoda ostvarenih na osnovu naknada za privređivanje igara na sreću iz 2019. godinu na osnovu koje Ministarstvo objavljuje Rang listu korisnika ovih sredstava.

Rang lista korisnika sredstava: Rang lista korisnika 2019

Lista odbijenih projekata: Lista odbijenih projekata - 2019

 

Related Articles

Close