Objava rezultata-Poticaj za opstanak starih i tradicionalnih zanata.

Objava rezultata-Poticaj za opstanak starih i tradicionalnih zanata.

Objava rezultata-Poticaj za opstanak starih i tradicionalnih zanata.

Rezultati Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2023. godinu - Poticaj za opstanak starih i tradicionalnih zanata.

Rezultate možete pogledati u sljedećim dokumentima:

- Potencijalna rang lista korisnika 

- Lista aplikanata - nedostatak sredstava

- Lista formalno-pravno neispravnih 

Related Articles

Close