Predstavnici Ministarstva na radionici o održivom ekonomskom razvoju

Predstavnici Ministarstva na radionici o održivom ekonomskom razvoju

Predstavnici Ministarstva na radionici o održivom ekonomskom razvoju

U okviru procesa izrade Programa ekonomskih reformi za BiH, na Vlašiću je 13. 9. 2023. godine održana tematska radionica pod nazivom “Analiza glavnih prepreka održivom ekonomskom i društvenom razvoju” na kojoj su sudjelovali tajnik Ministarstva i pomoćnici ministra za poduzetništvo i obrt. Radionicu su organizirali Zavod za programiranje razvoja FBiH, Direkcija za ekonomsko planiranje BiH i Ministarstvo finansija RS koji čine organizacijsko tijelo pripreme Programa.

Proces pripreme Programa kao i održavanje radionice su podržani od strane Europske Unije kroz projekt Podrška Programu ekonomske reforme u BiH (EU ERP) koji je počeo u 2. mjesecu 2023. i traje do 2. mjeseca 2025. godine.

Projekt trenutno radi u saradnji s DEP BiH identifikaciju ključnih izazova ekonomskog razvoja BiH u oblasti ljudskog kapitala i socijalnih politika, konkurentnosti te održivosti i otpornosti. Identifikacija ključnih koraka predstavlja prvi korak prema usaglašavanju reformskih mjera te u svakom segment uključuje saradnju svih institucionalnih nivoa, a može naći promjenu i u drugim segmentima Programa ekonomske reforme.

Održivi razvoj je složeni proces čiji je temeljni zadatak osiguranje ravnoteže u svijetu kroz ekonomske, društvene i okolišne pozitivne učinke te podrazumijeva promjenu dosadašnjeg načina života, stavova, vrijednosti, navika, ponašanja i djelovanja na svim razinama društva, od lokalne, regionalne, nacionalne do globalnog nivoa.

Related Articles

Close